Politica de confidentialitate

Stimate client, 

Compania noastră, în raport de dispozițiile prevederilor Regulamentului European UE nr. 2016/679 care privesc protecția datelor tale cu caracter personal și libera circulație a acestora, a înțeles să se alinieze la acesta și să implementeze toate măsurile necesare pentru a se conforma acestor dispoziții.

Deoarece știm cât de importantă este viața dumneavoastră personală, în continuare, vă vom prezenta, într-o manieră clară și transparentă, modalitatea în care noi înțelegem să  prelucrăm datele cu caracter personal în condiții de siguranță și confidențialitate, motiv pentru care am adoptat prezenta politică de confidențialitate.

Informațiile pe care le colectăm de la dumneavoastră, sunt folosite strict pentru prelucrarea comenzilor online și pentru a facilita accesul dumneavoastră la produsele noastre prin intermediul site-ului www.cartidulciurisiflori.ro. Vă asigurăm că toate informațiile puse la dispoziție sunt prelucrate în condiții de confidențialitate și în concordanță cu dispozițiile Regulamentului European cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

Deoarece înțelegem cât de importantă este viața privată a copiilor, nu vom colecta datele minorilor, cu excepția situației în care aceștia au peste 16 ani. În situația în care minorul are sub 16 ani, pentru a oferi o protecție adecvată vieții private a minorului și pentru a veni în sprijinul părinților, vom solicita consimțământul titularului răspunderii părintești. Numai în aceste condiții vor fi prelucrate date cu caracter personal ale minorilor. 

Pentru a vă asigura că datele dumneavoastră sunt prelucrate în condiții de siguranță și în conformitate cu prevederile Regulamentului European, vă vom sta în permanență la dispoziție pentru a răspunde la solicitările pe care le veți avea față de modul de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

DATELE PE CARE LE COLECTĂM

Informații pe care le furnizați direct

Pentru a putea comanda produsele de pe site-ul nostru, este necesar să ne furnizați date cu caracter personal, precum nume, prenume, adresa, adresa de email și un număr de telefon. Aceste date ne sunt necesare în vederea procesării și livrării comenzii emise de dumneavoastră. De adresa de email și numărul de telefon avem nevoie pentru situațiile în care sunt necesare lămuriri cu privire la comanda plasată.

De asemenea, în anumite situații, spre exemplu, în cazul în care comanda efectuată de dumneavoastră trebuie să ajungă în afara municipiului București, pentru a putea livra comanda, avem încheiate contracte de prestări servicii cu o firmă de curierat. Vom transmite datele dumneavoastră către prestatorii noștri de servicii, iar aceștia vor utiliza datele dumneavoastră numai în legătură cu scopul prestării serviciului respectiv, pentru a livra comanda emisă și numai cu autorizarea expresă din partea noastră pentru a utiliza aceste date.

În situația în care aveți nelămuriri cu privire modul de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal, ne puteți contacta la adresa de email office@cartidulciurisiflori.ro.

UTILIZAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ 

Scopul prelucrării

Prelucrăm datele dumnevoastră cu caracter personal doar în scopul procesării, prelucrării și livrării comenzii sau altei solicitări (spre exemplu, organizarea unui eveniment) emise de dumneavostră pe site-ul nostru online. 

În situația în care vom identifica și alte scopuri pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, vă vom solicita consimțământul pentru această prelucrare.

Temeiuri legale de prelucrare

Temeiurile legale care stau la baza prelucrării și procesării datelor dumneavoastră cu caracter personal sunt următoarele:

  1. 1. încheierea sau executarea unui contract- de exemplu, vom prelucra datele cu caracter personal pentru a le procesa și a vă livra comanda solicitată de dumneavoastră;
  2. existența unui interes legitim al Companiei- spre exemplu, pentru a preveni fraudele sau pentru a menține securitatea serviciilor noastre și/sau îmbunătățirea acestora. Vom face o evaluare strictă în situația în care prelucrarea se va face în acest temei pentru a evita ca interesele noastre să prevaleze intereselor dumneavoastră.
  3. conformarea cu o cerință legală imperativă- spre exemplu, în urma plasării și achitării unei comenzi, suntem obligați să eliberăm documentul financiar contabil care atestă realizarea plății și încasarea sumei de către noi. 
  4. consimțământ- în situația în care prelucrarea nu se întemeiază pe unul dintre temeiurile de mai sus, vă vom solicita constimțământul pentru prelucrarea datelor necesare.

DURATA DE PĂSTRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Păstrăm datele dumneavostră cu caracter personal atâta timp cât este cerut printr-o dispoziție legală sau pentru o perioadă de timp necesară pentru a ne îndeplini obligațiile față de dumneavoastră.

Când datele dumneavoastră nu mai sunt necesare pentru prestarea serviciului solicitat, acestea vor fi șterse sau distruse, printr-o metodă adecvată.

PĂSTRAREA ÎN SIGURANȚĂ A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Ne-am luat angajamentul de a depune toate diligențele necesare în vederea implementării unor măsuri tehnice și fizice de securitate care să protejeze în mod adecvat datele dumneavoastră cu caracter personal. Echipa noastră, prin implementarea unor măsuri adecvate de securitate, încearcă să diminueze orice risc de securitate, breșă sau alt tip de incident ce ar putea avea repercursiuni asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Vă rugăm să aveți grijă de datele dumneavoastră cu caracter personal. Nu ne asumăm nicio răspundere cu privire la orice acces neautorizat sau pierdere ori dezvăluire ce excede controlului nostru.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

Dreptul de acces la datele  cu caracter personal ce vă apartin – puteți oricând solicita o copie a datelor cu caracter personal pe care noi le deținem în legătură cu dumneavoastră.

Dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal – în situația în care datele pe care le deținem în legătură cu dumneavoastră trebuie modificate, actualizate sau sunt incorecte, puteți faci oricând o solicitare în acest sens.

Dreptul la portabilitatea datelor – puteți în orice moment să ne solicitați să vă descărcăm, într-un format solicitat, datele pe care le deținem.

Dreptul de opoziție la prelucrarea datelor cu caracter personal – în anumite situații, aveți dreptul de a vă opune la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, însă acest lucru poate afecta posibilitatea utilizării unor servicii.

Dreptul de a vă  adresa autorităților competente – aveți dreptul de a vă adresa Autorității Naționale De Supraveghere, cu privire la orice nemulțumire pe care o aveți în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal, la adresa de email http://www.dataprotection.ro/.

Vă puteți exercita oricând drepturile mai sus menționate printr-o solicitare transmisă la adresa de email office@cartidulciurisiflori.ro. Vom face tot posibilul pentru a vă sprijini în exercitarea drepturilor dumneavoastră și pentru a vă acorda orice ajutor în situația în care sunteți nemulțumit de modul de prelucrare a datelor cu caracter personal. 

 

Echipa Cărți, Dulciuri și Flori